Logo
MINHPHUC PACK
Lịch sử hình thành
 
Tiền thân của công ty TNHH BAO BÌ MINH PHÚC là CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔNG
Địa chỉ: số 34 - Đường số 9 - Khu Phố 5 - Phường Linh Xuân - Quận Thủ Đức - TP.HCm
Ngày hoạt động: 03/01/2011
Ngành nghề: sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy
Tổng số lao động: 100 người
Đến tháng 07/2017 đổi tên thành CÔNG TY TNHH BAO BÌ MINH PHÚC
Mã số thuế là: 0314500525
Ngành nghề: sản xuất bao bì giấy Carton 03 lớp 05 lớp các loại...
 
 
Gọi điện Nhắn tin